Bokningsvillkor och betalningsvillkor  

Beställningen ska av Festvåningen bekräftas skriftligen för att kunna åberopas av beställaren. 
Vid beställning utgår deposition om 12 000 kr att betalas enligt fakturadatum och evenemanget anses i och med detta bokat. 
OBS - Bokningsavgiften återbetalas ej. 
Preliminärt ordervärde på 50% faktureras ca 1 månad före arrangemangsdagen. 
Slutfakturan debiteras enligt överenskommelse med avdrag av depositionsavgift och förskottsbetalning 
samt betalas kontant, eller via faktura i samband med arrangemanget. 
Val av meny och antal gäster meddelas Festvåningen senast 2 veckor innan arrangemanget äger rum. 

 


Avbokningsvillkor  

Vid avbokning återbetalas ej bokningsavgift. 
Avbokning senare än 2 månader före arrangemangsdagen skall arrangören ersättas med 25 % av det totala ordervärdet, 
avbokning senare än 1 månad 50 % av ordervärdet och senare än 2 veckor skall arrangören ersättas med 75 % på beräknat totalt ordervärde. 

När man vistas i Festvåningens lokaler är det viktigt att tänka på att vi tillämpar rökfria lokaler. 
Om det inträffar någon skadegörelse i samband med att Festvåningen abonnerat debiteras detta beställaren. 
Vi vill även upplysa våra gäster om att p.g.a brandrisk är det ej tillåtet att använda 
confetti, serpentiner eller rökutvecklande produkter, såsom t.ex. tomtebloss, rökmaskiner osv. 
I det fallet att brandlarmet utlöses av någon gäst debiteras beställaren den avgiften, 12 500 kronor + moms. 
Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en utrymmning av lokalerna.